"Регионално депо за отпадъци-Монтана"ЕООД

nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Търсене

Последни ОП

Публична покана с предмет: "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обект "Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД - гр.Монтана

Публична покана с предмет: "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обект "Регионално депо за отпадъци-Монтана"  ЕООД - гр.Монтана