"Регионално депо за отпадъци-Монтана"ЕООД

nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Търсене

Последни ОП

Открита процедура с предмет: Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост на 1 брой употребяван верижен булдозер, съгласно техническа спецификация, за нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД

Открита процедура с предмет: Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост на 1 брой употребяван верижен булдозер, съгласно техническа спецификация, за нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД