"Регионално депо за отпадъци-Монтана"ЕООД

nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Търсене

Последни ОП

Договаряне без предварително обявяване: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на "Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД чрез "Софийска стокова борса" АД”

Договаряне без предварително обявяване: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на "Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД чрез "Софийска стокова борса" АД”