"Регионално депо за отпадъци-Монтана"ЕООД

nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Търсене

Последни ОП

„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2020 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана

Обява: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2020 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”